I T L I S A S A M P M
A C Q U A R T E R D C
T W E N T Y X F I V E
H A L F B T E N F T O
P A S T E R U N I N E
O N E S I X T H R E E
F O U R F I V E T W 0
E I G H T E L E V E N
S E V E N T W E L V E
T E N S E 0 C L O C K